Meddelelser

SKAGEN BAADELAUG MEDDELELSER

Der er sket en del ændringer på vor sidste generalforsamling, både hvad angår vedtægter, regulativ og ordensreglement

Når det nye oplag af ovenstående er færdige, vil de blive sendt ud til vore medlemmer.

Copyright @ All Rights Reserved