Meddelelser

De nye, reviderede Vedtægter, ordensreglement og regulativ er nu blever trykt og kan afhentes i klubhuset.

 

Ændring af regulativ for jollehavnen

 

Følgende er blevet ændret i regulativ for jollehavnen, ændringerne er som nedenstående:

 

Punkt 6, første afsnit:

Tildeling af bådpladser sker efter medlemmernes anciennitet på ventelisten.

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 26.3.2015

 

Punkt 16:

 

Har lejeren af en bådplads ikke benyttet pladsen i 1 år, opsiges pladsen fra Bådelaugets side, og pladsen overgår til den første på ventelisten.

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 7.3.2015.

 

Med venlig hilsen

 

Skagen Baadelaug

 

Bestyrelsen

 

 

 

Ændring af regulativ punkt 13a.

 

For at der ikke skal herske tvivl om fortolkningen af teksten i punkt 13a i vort regulativ, har bestyrelsen i samråd med baadelaugets advokat besluttet at indsætte den tekst i forslaget, der blev vedtaget på generalforsamlingen i marts 2012.

SKAGEN BAADELAUG MEDDELELSER

Copyright @ All Rights Reserved