Venteliste

SKAGEN BAADELAUG VENTELISTE - redigeret d.26.06.2024 Optagelse på venteliste på telefon nr. 25 12 69 53

John Nebbelunde

Oddevej 58

03.01.14

2,0

John Sørensen

U.Plesnersvej 20

03.01.15

2,0

Jan Eriksen

Stuhrsvej 3

01.09.15

2,0

Hans C. Hansen

Fænøvænget 2

24.02.18

2,0

Dion Sørensen

Stuhrsvej 5


04.05.21

2,0Alfred Hansen

Højensvej 28


05.05.21

2,0Lasse Jensen

Markvej 107


18.04.24

2,0Marian S. Dragan

Ndr. Mosevej 33


26.04.24

2,0Helge Johansen

Revlingevej 6


30.04.24

2,0


Dion Sørensen

Stuhrsvej 5


04.01.21

2,5Allan Johansen18.05.22

2,5Thomas Danielsen

Egevej 112,5B0 Jørgensen

Møllevang 29


04.04.24

2,5Jan Holm

Fænøvænget 6


15.05.24

2,5Marcel Rog

Østbanke 36


30.05.24

2,5Emil Antonsen

Middelbanke 18


01.06.24

2,5


Per Carlsen

Fiskerbanke 13


14.06.23

3,0John F. Bilde

Dapnesvej 21


04.09.23

3,0Jesper Rasmussen11.11.23

3,0Marcel Rog

Østbanke 36


30.05.24

3,0Emil Antonsen

Middelbanke 18


1.06.24

3,0Jens C.Andersen

Koralbanke 70


26.06.24

3,0Karl Kjartansson

Middelbanke 44


0.07.24

3,0


Kjeld S. Hansen

Birkevej 11

24.09.20

3,5

Torben Welle

C. Johansensvej 29


03.06.22

3,5Jan Rasmussen

Vesterbyvej 2stv.


12.05.23

3,5


Allan Kåsing

byt

4,0

Jan Eriksen

Stuhrsvej 3

14.02.19

4,0

Kim B. Rasmussen01.01.21

4,0Klaus Diget Nielsen

Ydunsvej 4

8.01.21

4,0

Jacob Hammer

Stujrsvej 13


5.03.22

4,0Thomas Christensen

Markvej 92


09.04.22

4,0


Allan Kåsing

byt

4,5

Martin V. Hansen

I. Christensensvej

10.09.17

4,5